11 Ocak 2011 Salı

Askerlik Tecil İşlemleri

Kayıtlı öğrencilerimizden askerlikle ilişkisi olanlar için öğrenim durumlarına ilişkin bilgi her yıl Askeralma Dairesi Başkanlığına toplu olarak gönderilmektedir.


Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildirilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri, öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedirler.

Dikey Geçiş

Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ÖSYM'ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler.

Yatay Geçiş

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.

Ancak örgün öğretimde öğrenci olanlar, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yatay geçiş yapabilirler.

10 Ocak 2011 Pazartesi

Sınavların Değerlendirilmesi ve Sınıf Geçme


Her dersin başarı notu ara sınav notunun %30'u ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun %70'i toplanarak bulunur.

Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse;

Öğrencinin ara sınavından 70, yıl sonu sınavından 60 aldığını varsayalım.

Ara sınavının ağırlığı % 30 olduğuna göre,

70 X 30 : 100 = 21 olacaktır.

9 Ocak 2011 Pazar

Açık Öğretim Fakültesi 2010-2011 Öğretim Yılı Sınav Tarihleri

         Ara Sınav                      02-03 Nisan 2011      
         Yıl Sonu Sınavı            28-29 Mayıs 2011
         Bütünleme Sınavı       10-11  Eylül  2011